Mục tiêu dự án

Ngày đăng: 02:25 - 04/07/2019 Lượt xem: 263
1. Một nghiên cứu theo dõi được xây dựng bởi tất cả các đối tác và triển khai tại các trường đại học đối tác tại Việt Nam. Bộ Lao động tham gia với việc cung cấp thông tin từ các nhà tuyển dụng. Thông tin của nghiên cứu này được sử dụng để cung cấp cho các nhà xây dựng chương trình học phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. Ngoài ra, xuyên suốt dự án, cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đối tác sẽ tổ chức một buổi hội thảo tại Việt Nam, cho phép đại học ở Việt Nam triển khai mô hình nghiên cứu này. Bản nghiên cứu cần có chỉ số chính xác để các đối tác, các trường đại học sau này có thể áp dụng, và có thể cung cấp thông tin ở cấp quốc gia. HƯớng tiếp cận này sẽ đạt được cả số lượng và số lượng.
 
2. Xây dụng trung tâm hướng nghiệp tại các trường đại học đối tác, hoặc tăng cường các trung tâm sẵn có. Dự án sẽ hỗ trợ mức lương cho một nhà tư vấn để giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp. Các đối tác cần giúp sinh viên phát triển kĩ năng mềm để họ có thể tiếp cận thị trường lao động sau khi tốt nghiệp. Trung tâm định hướng nghề nghiệp sẽ tổ chức các buổi hội thảo về vấn đề hợp tác, giao tiếp kinh doanh… Trung tâm này sẽ là nơi gặp gỡ của sinh viên và các doanh nghiệp, xúc tiến bởi hội cựu sinh viên. Trường có kinh nghiệm cần chia sẻ cho các đối tác. Chúng tôi bảo đảm cho các đối tác Việt Nam kinh phí để triển khai các trung tâm hướng nghiệp khi kết thúc dự án.
 
3. Xây dựng các ấn phẩm tài liệu, thông tin với sự giúp đỡ của chuyên gia về thị trường lao động tại Việt Nam. Trung tâm hướng nghiệp sẽ quản lý xây dựng các ấn phẩm này.
 
4. Cổng thông tin dữ liệu. Các đối tác Châu Âu và Việt Nam sẽ thiết kế một cổng thông tin trực tuyến, tài liệu thu thập từ các trung tâm hướng nghiệp sẽ được cung cấp đến sinh viên ở các trường đối tác. Chúng tôi cũng sẽ tạo ra chức năng phụ để sinh viên có thể cung cấp thông tin, dữ liệu, vì vậy, vấn đề thu thập thông tin được mở rộng hơn bản nghiên cứu ban đầu.
 
5. Hội thảo doanh nghiệp. Tất cả đối tác Việt Nam đều bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia buổi hội thảo về vấn đề phát triển tư duy kinh doanh. Hoạt động này có sự tham gia của các giáo sư tại trường đối tác để thảo luận về nhu cầu mở ra một khóa học cho sinh viên đi làm nhà nước hoặc tư nhân mà muốn phát triển tư duy kinh doanh.
 
Đây sẽ là các hoạt động chính mà các đối tác Châu Âu đề xuất. Sự tham gia của các Bộ chủ yếu nằm trong khâu xây dựng bản nghiên cứu theo dõi, Bộ Lao động và Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tham gia dự án để phổ biến kết quả nghiên cứu và hỗ trợ các trường đại học khác thực hiện.
Đăng ký nhận bản tin từ Ev-event
Đang online: 5 Tổng truy cập: 91.456
go top