Kết quả hoạt động của Dự án E-Event đến tháng 3 năm 2018

Ngày đăng: 09:24 - 31/05/2018 Lượt xem: 435
Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 28/03/2018, dự án E-Event đã triển khai báo cáo kết quả dự án tính đến tháng 03 năm 2018.

Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 28/03/2018, dự án E-Event đã triển khai báo cáo kết quả dự án tính đến tháng 03 năm 2018.
Về Báo cáo tiến trình khảo sát đuổi: 05 trường đại học đã tiến hành lấy mẫu từ các ngành khác nhau, gửi thông tin cho Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (NEU) tiến hành khảo sát. Sau thời gian tiến hành khảo sát chưa đạt được tỷ lệ mong muốn. Để cải thiện và nâng cao kết quả khảo sát, các trường thống nhất chia 2 gói giải pháp. Giải pháp đối với những ngành đã chọn nhưng có số sinh viên trả lời quá thấp là: Tiếp tục gọi điện đôn đốc sinh viên trả lời, Truyền thông trên các fanpage của sinh viên từng khoa thuộc diện khảo sát. Gói giải pháp bổ sung là: thay thế mẫu sinh viên khảo sát nếu số lượng số điện thoại đúng không đảm bảo yêu cầu. Mẫu thay thế gửi danh sách cho NEU trước 04/4/2018. Các trường cũng đề nghị NEU cung cấp số sinh viên chưa trả lời cho được cập nhật theo tuần để các trường chủ động đôn đốc sinh viên. 
Về tổng hợp kết quả sơ bộ của đợt tập huấn về Career Center tại HaUI. Dự án báo cáo về kết quả sơ bộ của đợt tập huấn, đồng thời HaUI trao đổi với nhóm công tác các hoạt động thực hiện tại Trung tâm hợp tác doanh nghiệp của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (CPA) về hướng nghiệp và hỗ trợ việc làm cho sinh viên trong năm 2017.
Về đề xuất về kế hoạch lan tỏa dự án: HaUI đề xuất kế hoạch lan tỏa của dự án theo Mô hình “5 W and 1 H”, nhận góp ý từ các đại diện trường trong nhóm công tác và các trường đối tác EU để điều chỉnh kế hoạch lan tỏa trong thời gian tới.
          Đồng thời, đại diện trường Đại học KTH đưa ra các tiêu chí đánh giá chất lượng các hạng mục của dự án. Đại diện trường Đại học UVEG & NEU trình bày về kết quả khảo sát đuổi sơ bộ, cách thức để đưa ra kết quả khảo sát kèm các đề xuất hiệu quả với từng cấp quản lý.
          Dự kiến nội dung làm việc tại ĐH Valencia trong buổi báo cáo tiếp theo: Về Tracer Study: Các trường tiếp tục đôn đốc sinh viên để đạt tỉ lệ trả lời tối thiểu 50%, trước 10/5/2018. Về việc lan tỏa dự án: Các trường gửi lại các hình ảnh chụp giới thiệu về dự án EVENT cho các dự án khác, các đối tác khác của trường (nếu có). Về việc báo cáo công tác: Các thành viên tham gia dự án làm báo cáo chuyến đi và hợp đồng ký với trường. 
Đăng ký nhận bản tin từ Ev-event
Đang online: 4 Tổng truy cập: 87.407
go top