Hội thảo dự án EU – Event tại trường Đại học Valencia – Tây Ban Nha

Ngày đăng: 01:35 - 15/05/2019 Lượt xem: 111
Từ ngày 04/05/2019 đến ngày 05/05/2019, trong khuôn khổ nội dung dự án EU-Event, tại trường Đại học Valencia – Tây Ban Nha đã diễn ra các buổi hội thảo nhằm phân tích, đánh giá kết quả và xây dựng kế hoạch thực hiện cho các nội dung về Tracer Study, Web Portal và Instructional Videos.

Từ ngày 04/05/2019 đến ngày 05/05/2019, trong khuôn khổ nội dung dự án EU-Event, tại trường Đại học Valencia – Tây Ban Nha đã diễn ra các buổi hội thảo nhằm phân tích, đánh giá kết quả và xây dựng kế hoạch thực hiện cho các nội dung về Tracer Study, Web Portal và Instructional Videos.

Tham dự hội thảo có các trường: Đại học Valencia (Tây Ban Nha), Đại học Groningen (University of Groningen) – Hà Lan; Đại học Upsala – Thụy Điển; Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (NEU) và Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) – Việt Nam.
Hội thảo thảo luận về vấn đề: phân tích tình hình điều tra kết quả việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên 05 trường đại học Việt Nam. Kết quả điều tra sẽ phục vụ cho công tác báo cáo kết quả dự án và kiến nghị đến các Bộ, ngành của Việt Nam trong việc hỗ trợ sinh viên sau khi tốt nghiệp, đồng thời cải tiến chương trình đào tạo của các trường đại học tham gia dự án. Đây là 1 trong những mục tiêu cơ bản của dự án EU-Event.
Thảo luận về Web Portal, nhóm công tác thống nhất rằng Web Portal là nguồn dữ liệu của dự án về sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp, đây là nơi chia sẻ thông tin kết quả dự án và sẽ được giao lại cho MOET quản lý sau khi dự án kết thúc.
Về Instructional Videos đã được xây dựng với ý tưởng rất rõ ràng và kế hoạch triển khai hợp lý. HaUI là đơn vị chịu trách nhiệm phát triển nội dung này để đạt được kết quả tốt nhất. Đồng thời với việc xây dựng 11 video có nội dung chuyên sâu về việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp, HaUI sẽ xây dựng 01 video mang tính quảng bá về dự án.

Dự kiến hội thảo tiếp theo của dự án sẽ diễn ra vào ngày 10/06/2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Đăng ký nhận bản tin từ Ev-event
Đang online: 4 Tổng truy cập: 57.741
go top