Cơ hội việc làm

Kỹ sư phát triển phần mềm cho dự án IMDB

Số lượng: Liên hệ
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2017
IMDB

Kỹ sư phát triển phần mềm cho các dự án MSC

Số lượng: Liên hệ
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2017
MSC

Kỹ sư phát triển phần mềm cho các dự án EPC

Số lượng: Liên hệ
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2017
EPC

Kỹ sư phát triển phần mềm cho các dự án eNodeB

Số lượng: Liên hệ
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2017
eNodeB

Kỹ sư phát triển phần mềm cho các dự án IMDB, MSC, EPC, eNodeB

Số lượng: Liên hệ
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2017
IMDB, MSC, EPC, eNodeB

Xây dựng ấn phẩm tài liệu, thông tin với sự giúp đỡ

Số lượng: Liên hệ
Hạn nộp hồ sơ: 30/1/2018
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển bất động sản Thủ Đô
Đăng ký nhận bản tin từ Ev-event
Đang online: 5 Tổng truy cập: 57.780
go top